Tarihsel Gelişimi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 yılında 5662 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 2011 yılında Kırşehir Valiliği ile Ahi Evran Üniversitesi arasında imzalanan Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü kapsamında 300 yataklı T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti vermektedir.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi YÖK tarafından ilan edilen Tıp Fakültelerinin açılabilmesi için gerekli asgari şartları sağlayarak, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde öğrenci kabulüne başlamıştır. Kendi öğrencisini başka tıp fakültelerine göndermeden, temel tıp bilimleri eğitim ve öğretimine kendi derslik ve laboratuvarlarında başlayan 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde öncü Tıp Fakültelerinden birisidir. Tıp Fakültemiz eğitime başladığı 2016 yılından itibaren bir öğrenme yönetim sistemi kullanarak müfredatını elektronik ortama taşımış, derslerin öğrenme hedeflerine girilerek oluşturulan soru bankası üzerinden bütün kuramsal sınavlarını elektronik ortamda yapmaktadır.

2023 yılı itibariyle Fakültemizde 3 Bölüm, Aktif 38 Anabilim Dalı ve aktif 3 Bilim Dalı bulunmaktadır. Fakültemiz birimlerinde 22 Profesör, 17 Doçent, 65 Dr. Öğr. Üyesi, 73 TUS kontenjanında araştırma görevlisi, 1 ÖYP, 5 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 183 akademik ve 15 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemizin 2023 yılı itibariyle dönemlere göre öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönemlere Göre Öğrenci Sayıları

 

Tıp Fakültesi

 

 

Öğrenci Sayısı

Kız

Erkek

Toplam

Dönem I

113

 96

 209

Dönem II

96

57

153

Dönem III

59

38

97

Dönem IV

48

17

65

Dönem V

43

36

79

Dönem VI

24

21

45

TOPLAM

383 265 648
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSYM Tercih Aralığı ve Sıralaması:

  

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021- 2022

2022-2023

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

60+2

60+2

80+2

100+3

110+3

110+3

130+4

EN DÜŞÜK PUAN / EN YÜKSEK PUAN

463.84/

469.94

455.89/

468.54

464.50/

480.66

471.00/

509.83

493.46/

507.41

430.45484/

443.39353

482,79233/

503,68743

ORTALAMA TERCİH SIRASI

6

8

8

6

7

6

3

OKUL BİRİNCİLİĞİ İLE KAZANANLARIN PUANLARI

460.83/

450.58

447.73/

446.66

459.03/

456.75

458.20/

459.93

486.92/

487.20

420.73308/

424.09925

473,45626

482,39763

 

Fiziki Durumu:

2020 yılı Ocak ayında morfoloji binasına taşınılmıştır. Fakültemizde 26 laboratuvar,16 derslik, 4 amfi ve 23 ofis bulunmaktadır. Sağlık hizmeti sunduğumuz Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde 1 adet Dekanlık Ofisi, 1 adet öğretim üyesi dinlenme odası, 3 adet derslik, 1 adet çalışma ofisi, 2 adet genel amaçlı ofis bulunmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Alt yapısı:

Tıp Fakültemizin Eğitim programlarının ve kaynaklarının, planlanmasında, uygulanmasında ve yönetilmesinde Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) isimli öğrenme yönetim sistemi yazılım lisansı satın alınarak kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemde Kuramsal sınavların tamamı bilgisayar üzerinden elektronik ortamda yapılmakta olup, pratik beceri, uygulamalı ve klinik sınavlar simule ortamlarda yapılabilmektedir. Aynı zamanda müfredatın tamamı elektronik ortama taşınmış olup, program değerlendirme ve geliştirme basamakları öğrenme yönetim sistemi üzerinden alınan geribildirimlerle yeniden planlanabilmekte ve uygulanabilmektedir. Temel Tıp Bilimleri Binasında 7 öğrenci laboratuvarı, 1 adet Tıp Fakültesi ARGE laboratuvarı bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim Hizmeti:

Fakültemiz bünyesinde lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlık düzeyinde eğitim öğretim programları uygulanmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Fakültemizin stratejik plan çalışmaları çerçevesinde belirlediği misyon, vizyon, değerler ve hedefleri aşağıda verilmiştir.

Misyonu: Yenilikçi eğitim yöntemleri ile ahilik kültür mirasının ilham verdiği mesleki etik değerleri ve kalite yaklaşımını benimsemiş, bilimsel araştırma yeterliğine sahip iyi iletişim kuran hekimler yetiştiren, toplum sağlığını önceleyen, nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bir kurumdur.

Vizyonu: Ahilik kültürü ve evrensel değerler temelinde eğitim, araştırma ve hizmet modelini geliştirerek örnek alınan bir tıp fakültesi olmaktır.

2022-2026 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Temel Değerler 

• Eğitim – öğretim süreçlerinde öğrenci merkezlilik, kapsayıcılık, bilimsellik, yenilikçilik ve kalite ilkelerini benimser.
• Araştırma geliştirme süreçlerinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgürlük ve etik duyarlılığı dikkate alır.
• Toplumsal katkı faaliyetlerinde millîlik, paydaş odaklılık ve çevre duyarlılığını esas alır.
• Yönetim süreçlerinde liyakat, adalet, eşitlik, sorumluluk, çözüm odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, verimlilik ve kalite ilkelerini benimser.

Amaç ve Hedefleri

Tıp Fakültesi Programımızın ilk mezunumuzla birlikte akreditasyonunu sağlamak, Çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak belirlenen yetkinliklere ulaşmış iyi hekimler yetiştirmek.

Ahilik kültür ve medeniyet değerlerini Tıp Eğitim müfredatımızda yer vererek yaşatmak.

Daha fazla bilgi için web sayfamız; KAEÜ Tıp Fakültesi