Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 03.05.2024
BİLDİRİ ÖZET
 • Bildirilerin sempozyumda sunulabilmesi için bildiri sahiplerinden en az birinin kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 • Araştırma ve Sosyal Sorumluluk Projeleri için özet hazırlanıp tipogrencisempozyumu@ ahievran.edu.tr  e-posta adresine gönderilmeli ve çalışmanın hangi kapsamda sunulacağı e-posta dosyasında bildirilmesi gerekmektedir. (Çalışma başlığı - Arş.Grubu - Sunan yazar)
 • Sempozyuma gönderilen bildirilerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. 
 • Gönderilen bildirilerin hukuki, bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.
 • Gönderilen çalışmalar Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
 • Bildiri Başlığı: Times New Roman, 12 punto, bold, kelimelerin tamamı büyük harf, ortalanmış şekilde yazılmalı ve 10 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir, bildiri başlığının altında 10 punto olarak açıkça belirtilmelidir. Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri Özeti Yazım Kuralları:
 • Örn: Ali Yılmaz*, Ayşe Yılmaz*, Kemal Yılmaz** ve diğer yazar isimleri         ** Erciyes Üniversitesi, Kayseri 
 •  
 •         *Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
 • Özet: Özet kısmı en fazla 300 kelime olmalı, 10 punto Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi ve elde edilen bulgular özetlenmelidir.
 • Anahtar kelimeler: Özetten hemen sonra aynı dilde olmak üzere makale ile ilgili en az üç, en fazla beş anahtar kelime verilmelidir.
 • Başlık
 • Yazar isimleri
 • Kurum/Adres
 • Amaç
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Anahtar kelimeler
 • NOT: Sunum süresi 7 dakika, soru-cevap süresi 3 dakika olacaktır.