Geleceğin hekimleri olarak; Ahiliğin evrensel prensipleriyle yetişerek, iyi bir hekimin tıbbi bilgi ve beceri edinmesinin yanı sıra yüksek ahlaki değer ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği bilinciyle eğitim hayatlarını sürdüren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak, her sene olduğu gibi bu sene de geleneksel Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu'nu düzenlemekteyiz.  Yedincisini düzenlediğimiz sempozyumumuz bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Günümüze Hekimlik" konusu üzerine gerçekleştirilecektir.

Sempozyumumuzda gerek farklı üniversiteler gerekse üniversitemiz tıp fakültesi öğrencileri, hazırlamış oldukları araştırma projesi çalışmalarını sunma fırsatını bulacak, mesleki bilgi ve birikimlerimizin aktarımı sağlanacaktır.