Tarihsel Gelişimi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 yılında 5662 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 2011 yılında Kırşehir Valiliği ile Ahi Evran Üniversitesi arasında imzalanan Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü kapsamında 300 yataklı T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti vermektedir.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi YÖK tarafından ilan edilen Tıp Fakültelerinin açılabilmesi için gerekli asgari şartları sağlayarak, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde öğrenci kabulüne başlamıştır. Kendi öğrencisini başka tıp fakültelerine göndermeden, temel tıp bilimleri eğitim ve öğretimine kendi derslik ve laboratuvarlarında başlayan 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde öncü Tıp Fakültelerinden birisidir. Tıp Fakültemiz eğitime başladığı 2016 yılından itibaren bir öğrenme yönetim sistemi kullanarak müfredatını elektronik ortama taşımış, derslerin öğrenme hedeflerine girilerek oluşturulan soru bankası üzerinden bütün kuramsal sınavlarını elektronik ortamda yapmıştır.

2020 yılı sonu itibariyle Fakültemizde 3 Bölüm, Aktif 38 Anabilim Dalı ve aktif 3 Bilim Dalı bulunmaktadır. Fakültemiz birimlerinde 15 Profesör, 9 Doçent, 66 Dr. Öğr. Üyesi, 18 TUS kontenjanında araştırma görevlisi, 3 ÖYP, 2 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 113 akademik ve 15 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemizin 2021 yılı itibariyle dönemlere göre öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönemlere Göre Öğrenci Sayıları

 

Tıp Fakültesi

 

Öğrenci Sayısı

Kız

Erkek

Toplam

 TÖMER Hazırlık

1

3

4

Dönem I

84

68

152

Dönem II

80

46

126

Dönem III

51

38

89

Dönem IV

23

19

42

Dönem V

24

12

36

TOPLAM

263

186

449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSYM Tercih Aralığı ve Sıralaması; 2019-2020 eğitim öğretim döneminde tercih aralığımız 4427-18500 iken, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğrenci sayımız artmasına rağmen; 11363-19961 aralığında kalmıştır. Tercih sıralaması 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 6 iken, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 7 olmuştur.

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Öğrenci Sayısı

(Sınav + Yabancı Uyruklu)

61

(60+2-1)

80

(60+2+8)

97

(80+2+15)

127 (99+3+20+5)

129

(110+3+16)

En Düşük Puan

463,84

455,89

464,50

471.00

493.46

En Yüksek Puan

469,94

468,54

480,66

509.83

507.41

Sıralama

12607-15008

11216-16327

11672-17843

4427-18500

11363-19961

 

Fiziki Durumu:

2020 yılı Ocak ayında morfoloji binasına taşınılmıştır. Fakültemizde 26 laboratuvar,16 derslik, 4 amfi ve 23 ofis bulunmaktadır. Sağlık hizmeti sunduğumuz Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde 1 adet Dekanlık Ofisi, 1 adet öğretim üyesi dinlenme odası, 3 adet derslik, 1 adet çalışma ofisi, 2 adet genel amaçlı ofis bulunmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Alt yapısı:

Tıp Fakültemizin Eğitim programlarının ve kaynaklarının, planlanmasında, uygulanmasında ve yönetilmesinde Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) isimli öğrenme yönetim sistemi yazılım lisansı satın alınarak kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemde Kuramsal sınavların tamamı bilgisayar üzerinden elektronik ortamda yapılmakta olup, pratik beceri, uygulamalı ve klinik sınavlar simule ortamlarda yapılabilmektedir. Aynı zamanda müfredatın tamamı elektronik ortama taşınmış olup, program değerlendirme ve geliştirme basamakları öğrenme yönetim sistemi üzerinden alınan geribildirimlerle yeniden planlanabilmekte ve uygulanabilmektedir. Temel Tıp Bilimleri Binasında 7 öğrenci laboratuvarı, 1 adet Tıp Fakültesi ARGE laboratuvarı bulunmaktadır.

Eğitim-Öğretim Hizmeti:

Fakültemiz bünyesinde lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlık düzeyinde eğitim öğretim programları uygulanmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Fakültemizin stratejik plan çalışmaları çerçevesinde belirlediği misyon, vizyon, değerler ve hedefleri aşağıda verilmiştir.

Misyonu: Yenilikçi eğitim ve araştırma olanakları ile bilimsel araştırma ve geliştirme yeterliliğine sahip, güncel bilgi çerçevesinde insan odaklı sağlık hizmeti verebilen, halkın sağlık sorunlarını tespit edip çözebilen, mesleki etik değerleri yaşatan iyi hekimler yetiştirmektir.

Vizyonu: Ahilik geleneğinin ışığında evrensel bilime yön veren bir tıp fakültesi olmak.

Değerler:

1.         Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan

2.         Akıl, İlim ve Ahlak ekseninde Ahilik ilkelerini benimseyen

3.         Bilimi önceleyen

4.         Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı

5.         Adil, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

6.         Görev ve sorumluluk bilincini aşılayan

7.         Kalite ve verimliliği ilke edinen

8.         Etkili iletişimi ilke edinen

9.         Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinen

10.      İnsan odaklı ve toplumsal duyarlılığı olan

11.      Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, hoşgörülü ve özgürlükçü

12.        İşbirliğini ve dayanışmayı teşvik eden, rekabete açık

13.        Etik bilinçlenmeye önem veren

14.        Çevreye duyarlı

Amaç ve Hedefleri

Tıp Fakültesi Programımızın ilk mezunumuzla birlikte akreditasyonunu sağlamak, Çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak belirlenen yetkinliklere ulaşmış iyi hekimler yetiştirmek.

Ahilik kültür ve medeniyet değerlerini Tıp Eğitim müfredatımızda yer vererek yaşatmak.