BİLDİRİ ÖZET
 • Kabul edilen bildirilerin sempozyumda sunulabilmesi için bildiri sahiplerinden en az birinin kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  Yayınlanmak üzere gönderilen bildirilerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

  Bildiri özeti anahtar kelimeler hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.

  Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Online bildiri sistemi üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

  Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresi üzerinden gönderilebilir.

  Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

  Bildiri değerlendirme kuruluna gönderilmiş bildirilerde isim değişikliği yapılamaz.

  Yazı ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

  Yazarın, makale ve fotoğraflarda etik kurallara dikkat etmesi gerekmektedir.

 •  

  Bildiri Özeti Yazım Kuralları:

  Bildiri Başlığı: Times New Roman, 12 punto, bold, kelimelerin tamamı büyük harf, ortalanmış şekilde yazılmalı ve 10 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir, bildiri başlığının altında 10 punto olarak açıkça belirtilmelidir. Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.

 • Örn: Ali Yılmaz*, Ayşe Yılmaz*, Kemal Yılmaz** ve diğer yazar isimleri 

          *Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir

          ** Erciyes Üniversitesi, Kayseri 

   

 • Özet: Özet kısmı en fazla 300 kelime olmalı, 10 punto Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi ve elde edilen bulgular özetlenmelidir.

  Anahtar kelimeler: Özetten hemen sonra aynı dilde olmak üzere makale ile ilgili en az üç, en fazla beş anahtar kelime verilmelidir.

 • Başlık
 • Yazar isimleri
 • Kurum/Adres
 • Amaç
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Anahtar kelimeler
 • NOT: Araştırma ve Sosyal Sorumluluk Proje sunum süresi 7 dakika, soru-cevap süresi 3 dakika olacaktır.